HUKUM KORBAN DI LUAR NEGARA

HUKUM MELAKUKAN IBADAT KORBAN DI LUAR NEGARA DAN MEMINDAHKAN DAGING KORBAN

MEMBAZIR amat keji dan hina dalam islam. Hina dan keji hingga dianggap oleh Allah sebagai sebagai saudara syaitan. Lagi malang apabila perbuatan membazir itu, dibuat atas nama ibadat. Segenggam pahala yang ingin dicari tapi secupak dosa yang diraih. Berpuluh tahun dahulu, pada musim haji. Di Makah atau lebih tepat lagi di Mina, berpuluh-puluh ribu ekor haiwan ternakan disembelih untuk korban dan akikah dibazirkan sahaja hingga menjadi santapan binatang dan burung-burung. Bayangkan betapa membazirnya, hinggakan puluhan ribu ekor disembelih secara sia-sia. Ingin pahala korban tapi menjadi ‘syaitan’. Itu dahulu, tapi episod pembaziran daging korban masih berlaku di mana-mana termasuklah tempat kita, meskipun kurang ketara. Saya saksikan sendiri, pernah beberapa ketika daging korban yang telah dimasak terpaksa ‘dikebumikan’ lantaran sudah tiada sesiapa yang mahu menikmatinya. Entah kenapa,di sesetengah tempat( bukan semua tempat) menjadi tabiat orang kita, terlalu ghairah ingin berkorban pada 10 Zulhijjah, padahal ia boleh dilakukan sampai 13 Zulhijjah. Kerana masing-masing ghairahkan 10 Zulhijjah, lalu berlakulah lambakan daging korban, hinggakan tak tahu lagi ke mana ingin diagihkan. Lagi parah, terdapat pula yang terlalu berpegang dengan fatwa haram diberi daging korban dan akikah kepada bukan islam.

(sebuah kediaman di sana)
Kita lupa, saudara kita di tempat lain yang hanya sesekali sahaja dalam setahun berpeluang menimati daging. Hari-hari yang lain hanya berlaukkan ikan air tawar. Di Kemboja, umat islamnya amat daif. Kemiskinan menghalang mereka hidup sempurna hinggakan disesetengah kawasan hanya setahun sekali sahaja yang dapat menyentuh daging. Menurut seorang sahabat saya yang pernah menyertai acara korban di sana, kemiskinan umat islam di sana benar-benar diluar duga, mereka menggunakan kepala ikan sebagai bahan menyalakan pelita tika malam hari. Macam mana proses untuk menghasilkan minyak daripada kepala ikan, tidak pula saya bertanya secara panjang lebar. Mufti Kemboja, Okhna Haji Kamaruddin Yusof sering kali menyatakan tentang keperitan umat islam di sana. Kita di sini, boleh dikatakan hari-hari makan daging hinggakan terlebih dalam pengambilan daging, dan ibadat korban yang bernilai ibadat seolah-olah hanya adat, lantaran kita lakukan sekadar untuk memenuhi syarat hinggakan terabai falsafah di sebalik ibadat suci ini. Sejujurnya, saya sedang mencari ruang dan peluang untuk menunaikan ibafat korban di kemboja, Insha-Allah tahun hadapan, kalau diizinkan Allah.TANPA membuang masa, saya paparkan fatwa dari Mufti Kerajaan Brunei tentang hukum MEMINDAHKAN DAGING KORBAN .
(gambar surau yang daif di Kemboja)
HUKUM MELAKUKAN IBADAT KORBAN
DI LUAR NEGERI DAN MEMINDAH DAGING KORBAN
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه
(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)Ibadat korban sangat-sangat dituntut untuk dilaksanakan bagi orang yang
mempunyai kemampuan. Ia merupakan bukti keikhlasan dan ketaqwaan
seseorang kerana dalam ibadat korban itu antara hikmah pensyariatannya
ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala, melahirkan
kesyukuran dengan nikmat yang diberikan, menggembirakan orang miskin
dengan pemberian daging korban, di samping menambah amal kebajikan.

Dalam melaksanakan ibadat korban, di mana sahaja ianya dilakukan, pasti
akan melibatkan perbelanjaaan wang dan harta benda. Ibadat korban yang
dilakukan oleh seseorang di negeri lain bukan di negeri tempat dia berada,
dalam hukum fiqh melibatkan hukum tertentu, iaitu memindah wang ke
negeri lain. Melakukan korban di luar negeri terjadi kerana beberapa faktor,
antaranya faktor harga binatang korban yang lebih murah di sesuatu tempat,
faktor terdapat ramai bilangan fakir miskin di tempat berkenaan dan
sebagainya.

Kadang-kala setelah berkorban di suatu negeri, sesetengah individu
kemudian berhasrat untuk membawa atau memindah daging binatang korban
itu kembali semula ke negeri di mana orang yang berkorban itu berada.

Dalam perbincangan fiqh, perkara ini melibatkan hukum memindah daging
korban ke negeri lain.
Dalam kedua-dua perkara ini, terdapat penjelasan hukum syara‘
mengenainya seperti berikut.

1. Memindah Wang Ke Negeri Lain.

Menurut ulama hukum memindah wang adalah harus. Apa yang
dimaksudkan dengan memindah wang di sini ialah memindahkan wang
daripada satu negeri ke negeri yang lain untuk membeli binatang korban.
Gambarannya ialah seseorang orang tempatan yang mahu melakukan ibadat
korban di negeri Makkah umpamanya, dengan erti kata dia mahu membeli
binatang korban dan seterusnya menyembelihnya di sana. Menurut
pandangan ulama perkara ini adalah diharuskan.
Cara pembelian binatang korban pula, sama ada:
1. Orang yang hendak berkorban itu sendiri pergi ke luar negeri dan
melaksanakan sendiri segala urusan korban dari awal pembelian
binatang korban sehinggalah penyembelihannya.

2. Ataupun dia melantik wakil dan menyerahkan wang kepada wakil
tadi untuk melaksanakan urusan yang dimaksudkan. Ini kerana
menurut syara‘, hukum wakalah (perwakilan) atau melantik wakil
dalam ibadat korban adalah harus.

Dapat difahami daripada penjelasan ringkas di atas, adalah harus bagi
seseorang yang hendak berkorban untuk melantik wakil pada membeli
binatang korban dan juga harus melantik wakil pada menyembelih binatang
korban, sekalipun bukan di negeri orang yang berwakil, iaitu orang yang
hendak berkorban tadi. Bagaimanapun, dalam perkara berwakil hendaklah
diberi perhatian dalam menjaga syarat-syarat ‘wakalah’ (perwakilan) agar
ibadat yang dikerjakan sah dan sempurna menurut syara‘.

2. Memindah Daging Korban Ke Negeri Lain.
Apa yang dimaksudkan dengan memindahkan daging korban itu ialah
memindahkan daging korban dari negeri tempat penyembelihannya ke
negeri lain, supaya daging korban itu dibahagi-bahagikan atau diagihagihkan
kepada mereka yang berhak di negeri berkenaan.
Dalam perkara memindah daging korban, hukum mengenai keharusan
perkara ini tergantung kepada jenis korban yang dilakukan. Perlu diketahui
bahawa korban terbahagi kepada dua; korban wajib dan korban sunat.
Korban menjadi wajib umpamanya dengan sebab dinazarkan atau korban
yang dilaksanakan kerana menyempurnakan wasiat seseorang.

Secara ringkas, hukum memindah daging korban dari negeri tempat
penyembelihannya ke negeri lain adalah seperti berikut:

(i) Korban wajib

Dalam korban wajib, kesemua daging daripada binatang yang
disembelih itu wajib disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan
mentah. Oleh itu, haram hukumnya memindahkan daging korban
berkenaan daripada tempat sembelihan. Inilah pendapat jumhur ulama
Syafi‘eyah.

Dapat difahami daripada penjelasan di atas bahawa daging daripada
binatang korban wajib itu wajib diagihkan kesemuanya kepada golongan
fakir dan miskin di negeri (tempat) di mana binatang korban itu
disembelih.

(ii) Korban sunat

Dalam korban sunat pula, terdapat bahagian daripada daging korban itu
yang sunat dimakan oleh orang yang berkorban atau dihadiahkan, dan
terdapat bahagian yang wajib disedekahkan.
Hanya bahagian atau hak orang yang berkorban itu sahaja yang harus
dipindahkan ke negeri lain. Manakala bahagian yang wajib
disedekahkan kepada fakir miskin wajib disedekahkan di tempat
berkorban itu juga dan haram dipindahkan ke negeri lain.
Gambaran bagi masalah ini, seorang yang menyembelih korban sunat
untuk dirinya di suatu negeri, maka adalah disunatkan baginya
membahagi daging binatang korban tersebut kepada tiga bahagian
seperti berikut:

a. Sepertiga (1/3) untuk disedekahkan kepada fakir miskin
Diwajibkan bagi orang yang berkorban untuk menyedekahkan
sebahagian daripada daging korban sunat dalam keadaan mentah, iaitu
tidak dimasak, kepada fakir dan miskin untuk dimiliki oleh golongan
ini.
Bahagian ini wajib disedekahkan dan diagihkan kepada fakir miskin
di negeri (tempat) binatang korban disembelih dan haram
dipindahkan ke negeri lain.

b. Sepertiga (1/3) untuk dirinya sendiri
Disunatkan bagi orang yang berkorban memakan sebahagian
daripada sepertiga sembelihan korban sunatnya sebagai mengambil
berkat. Malahan afdhal baginya memakan hati binatang tersebut
kerana mengikut sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

c. Sepertiga (1/3) untuk dihadiahkan kepada orang kaya
Disunatkan bagi orang yang berkorban menghadiahkan sebahagian
daging korban sunatnya kepada orang kaya seperti ahli keluarga,
saudara-mara, sahabat-handai dan seumpamanya dari kalangan orang
Islam.
Maka bahagian (b) dan (c) ini adalah harus hukumnya jika daging
korban itu dipindahkan ke negeri (tempat) lain.

Niat Korban
Seperti yang diketahui, niat merupakan syarat sah korban. Niat korban sah
dilakukan setelah masuk waktunya, iaitu dari terbit matahari dan kadar
berlalu sembahyang sunat Hari Raya Adhha dan dua khutbahnya yang
ringkas.

Sekiranya seseorang itu menyembelih sendiri binatang korbannya, maka niat
korban itu dilakukan ketika atau seiringan dengan penyembelihan binatang
korban. Bagaimanapun harus juga mendahulukan niat itu sebelum
menyembelih mengikut pendapat yang ashah.
Bagaimana pula jika sekiranya korban itu disembelih oleh wakil orang yang
berkorban?

Sekiranya seseorang itu mewakilkan kepada individu lain untuk
menyembelih binatang korbannya, maka memadai orang yang berkorban itu
sahaja yang berniat, sekalipun wakilnya itu tidak berniat ketika
menyembelih binatang korban.

Namun jika sekiranya orang yang berwakil (orang yang hendak berkorban)
sudah menyerahkan perkara niat korban kepada wakilnya, maka memadailah
niat wakil tadi ketika menyembelih binatang korban, sekalipun
penyembelihan korban dilaksanakan di luar negeri.

Menyentuh mengenai perkara berwakil korban di luar negeri, terdapat
pendapat ulama yang mengatakan, hendaklah yang berwakil (orang yang
berkorban) menyerahkan niat korban kepada wakil. Dan memadai juga jika
niat itu dilakukan lebih awal; tidak seiringan dengan penyembelihan, iaitu
ketika orang yang berwakil (orang yang berkorban) menyerahkan wakalah
(perwakilan) kepada wakil.

Sebagai kesimpulan, menurut syara‘ seseorang yang ingin melakukan ibadat
korban di suatu negeri bukan di negeri tempat dia berada hukumnya adalah
diharuskan. Caranya ialah dengan membeli binatang korban di suatu negeri
dan seterusnya menyembelihnya di tempat tersebut. Cara pembelian itu pula
sama ada dilakukan sendiri oleh orang yang hendak berkorban itu atau
dengan menggunakan perantaraan seperti melantik seorang wakil dan
menyerahkan wang kepadanya untuk menguruskan pembelian dan
seterusnya pelaksanaan penyembelihan binatang korban di luar negeri.

Selain itu, jika seseorang itu berhasrat untuk memindahkan daging binatang
korban dari tempat binatang itu disembelih ke negeri lain, maka ada
bahagian yang haram dipindahkan ke negeri lain, iaitu bahagian yang wajib
disedekahkan kepada golongan fakir miskin. Menurut syara‘, bahagian ini
wajib diagihkan kepada golongan yang berhak di negeri (tempat) di mana
binatang korban itu disembelih.

Manakala bahagian yang selebihnya, umpamanya bahagian yang sunat
dimakan oleh orang yang berkorban itu sendiri dan bahagian yang sunat
dihadiahkan kepada golongan kaya, seperti ahli keluarga dan sahabat handai
dari kalangan orang Islam, hanya bahagian ini sahaja yang diharuskan untuk
dipindahkan ke negeri (tempat) lain

Advertisements
Kiriman Berikutnya
Tinggalkan komen

4 Komen

 1. safwan ahmad

   /  Oktober 11, 2011

  surau apa ni, di bahagian mana di kampong cham

  Balas
  • minyahyafiz

    /  Oktober 11, 2011

   kalau anda bertanya tentang surau mana? kawasan mana? itu saya pun tak pasti, sebab artikel ini saya copy dari laman web orang juga, maksud saya: saya nak orang tahu tentang hukum korban di luar negara, bukan apa-apa tentang surau. tapi surau seperti ini memang masih ada lagi di negara kemboja. tk

   Balas
 2. insaallah kalau ada rezeki ana akan buat korban di tempat anda.

  Balas
 3. masyarakat islam di kemboja memang perlu di bantu kalau kita ada keupayaan. saya dah sampai kesana, kalau tak silap ada satu masjid al mujahirin tak jauh dari islamic center cambodia memang maseh dhaif. tiang kayu bakar dan beratapkan nipah.Ada sebuah taman asuhan kanak 2 maseh menggunakan rumah ustaz untuk di jadikan kelas tadika, di atas inisiatif ustaz tersebut.

  Balas

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: